VVR

Wat is de VVR?

De Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw (VVR) is de beroepsvereniging voor reisprofessionals in Vlaanderen. Wie in België reizen wil verkopen moet voldoen aan de Pakketreizenwet en dus beschikken over een verzekering tegen faillissement (insolventie). Enkel een reisonderneming die over deze verzekering beschikt is een erkende reisprofessional.

Collectieve verzekering insolventie

Uw vakantiebudget is bij ons in veilige handen. Verder is Pegase aangesloten bij de collectieve verzekering Insolventie van VVR/VVRO. Deze verzekering loopt tot 31 december 2023 en wordt nadien verlengd bij dezelfde of bij een andere officieel erkende verzekeringsmaatschappij.

Vraag de garantievoorwaarden bij uw reisagent. Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de verderzetting van de reis of de repatriëring.

Meer info vindt u ook op www.vvr.be.