Coronamaatregelen in Cyprus

Sinds 09/10/20 behoort België tot categorie C.

Dit betekent dat het luchtverkeer tussen de luchthavens van de Republiek Cyprus en België is toegestaan. Passagiers die vanuit België naar Cyprus reizen dienen echter de volgende voorwaarden in acht te nemen :

a. Enkel de passagiers behorende tot de volgende categorieën mogen naar de Cypriotische Republiek reizen:

1. Cypriotische staatsburgers die permanent in Cyprus verblijven evenals hun gezinsleden (buitenlandse echtgenoot, minderjarige kinderen en ouders).

2. Personen die wettelijk in de Cypriotische Republiek verblijven

3. Personen die krachtens het Verdrag van Wenen bevoegd zijn om het Cypriotische grondgebied te betreden

4. Personen die, ongeacht hun nationaliteit, beschikken over een speciale toestemming van de Republiek Cyprus, overeenkomstig het decreet (N.30) inzake infectieziekten.

b. Deze passagiers dienen vooraf een PCR-test voor COVID-19 te laten afnemen, binnen de 72 uur voor hun vertrek. Tevens moeten ze een medische verklaring met negatief resultaat voor COVID-19 kunnen voorleggen, dat werd afgegeven door een gecertificeerd laboratorium.

c. Deze passagiers dienen het “Passagier Lokalisatie Formulier” en de verklaringen van de Categorie C-landen in te vullen via de website https://www.cyprusflightpass.gov.cy om de “Cypriotische pas” te verkrijgen.

d. Passagiers die aankomen in de Cypriotische Republiek en er maximaal 4 dagen verblijven, zullen, in geval van een positief testresultaat, een verplichte zelfisolatie (quarantaine) moeten uitzitten, hetzij thuis, hetzij in afwezigheid van een verblijfplaats in Cyprus, op een door de Republiek Cyprus aangewezen locatie, en dienen de voorzorgs- en zelfbeschermingsmaatregelen na te leven overeenkomstig de instructies van het Cypriotische ministerie van Volksgezondheid.

e. Passagiers die aankomen in de Cypriotische Republiek en er langer dan 4 dagen verblijven, dienen ongeacht het resultaat van de test die bij aankomst wordt uitgevoerd (positief of negatief), gedurende 14 dagen een zelfisolatie uit te zitten, hetzij thuis, hetzij bij afwezigheid van een verblijfplaats op Cyprus, op een door de Republiek Cyprus aangewezen locatie en dienen de voorzorgs- en zelfbeschermingsmaatregelen na te leven zoals opgelegd door het Cypriotische ministerie van Volksgezondheid.

f. Passagiers afkomstig uit categorie C-landen, moeten op eigen kosten 48 uur voor het einde van hun zelfisolatie opnieuw een COVID-19 moleculaire test laten afnemen. Het resultaat van de laboratoriumtest moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: [email protected](link stuurt een e-mail). Het is vanzelfsprekend dat de zelfisolatie enkel wordt beëindigd indien het resultaat van de herhaalde laboratoriumtest negatief is.

Een beperkt aantal gevallen van Coronavirus (COVID-19) werden tot nu toe in Cyprus geregistreerd. Reizigers worden uitgenodigd om de situatie via de media te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. De FOD Volksgezondheid heeft een webpagina gewijd aan coronavirus online geplaatst: www.info-coronavirus.be/nl(externe link). U kan ook de officiële website betreffende Covid-19 van de Cypriotische overheid raadplegen: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html(externe link) (in het Grieks en Engels)

We vestigen uw aandacht op het feit dat enkel de Chypriotische autoriteiten en hun ambassades en consulaten in het buitenland bevoegd zijn om officiële informatie te verschaffen over de toegangsvoorwaarden tot het Chypriotische grondgebied. De inlichtingen die u hier terugvindt, worden enkel ter informatie gegeven.

Voor meer informatie over de huidige situatie en de voorwaarden voor binnenkomst in Cyprus communiceren de lokale autoriteiten:

Hiervoor is een speciaal e-mailadres ingesteld : [email protected](link stuurt een e-mail).(link stuurt een e-mail)
Alle relevante informatie zal ook beschikbaar worden gesteld op de websites www.visitcyprus.com(externe link) en www.cyprusflightpass.gov.cy(externe link) (in het Grieks en Engels)
Bovendien zal een toegewijd team van experts reageren op vragen van reizigers op Facebook Messenger (hoofdpagina www.facebook.com/VisitCyprus.cy(externe link)).

Voor toekomstige reizen naar Cyprus kan u zich registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

Klik op de hotelnaam voor meer informatie per hotel: