Diamond De Luxe

Het hotel neemt de volgende maatregelen:

  • Gratis antilichamen test bij aankomst
  • Het hotel opereert op een lagere bezettingsgraad (max. 200 gasten) om zo de sociale afstand te kunnen garanderen
  • Extra reiniging van de kamers en publieke ruimtes
  • Hand dispensers overal in het hotel
  • Voor de voedselbereiding worden de strengste maatregelen gevolgd: HACCP protocol
  • De restaurants en bars zullen zo ingericht worden dat de sociale afstand kan gerespecteerd worden en zullen ruimere openingsuren hebben. Alle restaurants zijn met bediening en er zijn speciale vaste menu's 
  • De sociale afstand wordt gerespecteerd in de zwembad - en strandzone
  • Vereenvoudigde check-in & check-out procedure, ook digitaal om het contact te beperken
  • Er is een dokter on call 24/7
  • Het personeel heeft extra training gekregen