Radisson Blu Beach Resort

Het hotel neemt volgende maatregelen om de veiligheid te garanderen:

  • In alle restaurants dient u te reserveren, om zo de sociale afstand te kunnen respecteren
  • De buffetten blijven bestaan, maar in aangepaste vorm en met respect voor de hygiëne
  • Alle binnenruimtes (zoals fitness, kids club, andere animatie) worden beperkt in aantal bezoekers, en een reservatie kan ook nodig zijn
  • Een 20 stappen plan protocol wordt nauwgezet gevolgd door het hotel management & het personeel, met nieuwe desinfectie maatregelen, extra kuisbeurten in de gemeenschappelijke ruimtes, het personeel wordt extra getraind en er is voldoende beschermingsmateriaal ter beschikking