1. Onderhavige website kan enkel en alleen voor private, niet commerciële doeleinden worden gebruikt. Het gebruik van geautomatiseerd systemen en software teneinde informatie van deze website te bekomen (”screen scraping”) is niet toegelaten. Pegase Travel N.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van voormeld verbod, zoals bijvoorbeeld het instellen van juridische procedures zonder nadere verwittiging.

2. Onderhavige website is het enige en exclusieve kanaal voor de online verkoop van Pegase diensten. Derde partijen die prijzen van deze website vergelijken (o.a. “prijsvergelijkingswebsites”), dienen een schriftelijke Licentieovereenkomst met Pegase Travel N.V. te sluiten alvorens de prijzen, aangeboden hotels en transportmiddelen, vlucht- en tijdschema’s, etc. die op deze website voorkomen voor het doel van prijsvergelijkingen mogen worden gebruikt. Het staat Pegase Travel N.V. vrij om al dan niet een degelijke licentieovereenkomst aan te gaan.

3. Alle informatie, data en materialen op deze website inclusief namen, logo’s, vluchtschema’s, prijzen etc., alsmede het kleurenschema, de layout, etc. worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en/of andere rechten. U mag deze inhoud slechts gebruiken voor zover dat strikt noodzakelijk is binnen het kader van door Pegase Travel N.V. toegestane, persoonlijke en niet commerciële doeleinden. Ieder ander gebruik, openbaar maken en/of verveelvoudigen van deze inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pegase Travel N.V. is verboden en vormt een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden voor de website en de aan Pegase Travel N.V. toekomende rechten.

4. U mag geen koppelingen naar deze website maken en/of exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Pegase Travel N.V. .

5. Onderhavige website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld doch Pegase Travel N.V. maakt voorbehoud omtrent, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor, eventuele materiële vergissingen die zich kunnen voordoen alsook omrent technische fouten die, niettegenstaande de nodige voorzorgsmaatregelen, toch zouden optreden.