Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de consument niet over het recht om van de aankoop af te zien.