Belangrijke informatie

Verzekeringen: 

Pegase schenkt haar vertrouwen aan het professionalisme van Touring - Protections BVBA om een optimale bescherming te bieden aan u, onze klant. Dit zowel vóór als tijdens uw vakantie.

Reisvoorwaarden:

Hier kan u de Algemene en Bijzondere reisvoorwaarden nalezen. Kom ook meer te weten over het Fuel Protection Program.

Privacy 

Bij uw boeking deelt u noodzakelijkerwijs bepaalde persoonsgegevens met ons. Uw reiscontract wordt digitaal gearchiveerd en dit archief is niet toegankelijk. Ontdek alle details over ons privacybeleid.

Vervoersvoorwaarden

De voorwaarden van overeenkomst aangaande de aansprakelijkheid inzake reisgoed, internationale passagiers, luchtvaartmaatschappijen en contractuele/feitelijke vervoerder.

Herroepingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Gebruiksvoorwaarden van de website

 Hier kan u de gebruiksvoorwaarden van de website nalezen.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr